Новини

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЩОДО ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ


На виконання рішення Ради суддів України №5 від 5 лютого 2015 року  Вінницьким окружним адміністративним судом (далі по тексту – ВОАС) в рамках проекту «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» з 12 березня по 12 квітня 2018 року здійснено опитування відвідувачів суду, що проводилося в приміщенні суду та на офіційному веб-сайті ВОАС методом анкетування.


Необхідно підкреслити, що даний захід проводиться з 2012 року. 


Проведене опитування є досить корисним. Практична користь його полягає у тому, що отримані результати використовуватимуться для всебічного врахування думки громадян, визначення шляхів подолання існуючих проблем та прийняття відповідних управлінських рішень, направлених на їх вирішення та удосконалення діяльності судової установи. 


На інформаційних стендах суду та офіційних веб-ресурсах суду були розміщені оголошення про заплановане опитування відвідувачів, виготовлено та розмножено анонімну анкету, у вестибюлі суду та на 3 поверсі розміщено скриньки для заповнених анкет. 


Дане опитування відбувалося із застосуванням анкети з відповідними блоками питань, за допомогою якої відвідувачі мали змогу оцінити  діяльність ВОАС за такими критеріями, як доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, повнота та ясність судової інформації, якість роботи працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи суддів, якість та написання та обґрунтування судового рішення.


У ході реалізації опитування зібрана та проаналізована інформація за зазначеними вище  параметрами, а результат опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду відображений у відсотковому значенні відповідно до кількості респондентів, що надали відповідь на те чи інше питання в анкеті. 


Всього в опитуванні прийняло участь 24 особи, з них 20 анкет заповнено у паперовому вигляді і 4 анкети - в електронному.


Перший блок запитань.


Варто зазначити, що згідно результатів опитування в опитуванні приймали участь 12% респондентів віком від 18 до 25 років; 54% респондентів віком від 26 до 39 років; 12% респондентів віком від 40 до 59 років та 4% респондентів віком старше 60 років.


Повну вищу освіту мають 100% опитаних, а  вищу юридичну освіту мають 95% респондентів.


В свою чергу, 88% опитаних мешкають в населеному пункті за місцем розташування суду, 12% - в іншому населеному пункті.


На запитання «Як часто Ви були учасником судового процесу» 8% зазначили що це їх перший судовий процес та  8% респондентів зазначили 2-5 разів були в якості учасника судового розгляду, а 83% - вказали, що понад 6 разів.


На запитання «На якій стадії знаходиться Ваша справа» 71% опитаних зазначили, що справа знаходиться в процесі розгляду та 8% відмітили, що розгляд справи завершився та 20% зазначили інші причини.


Окрім того, 54% респондентів є адвокатом/представником іншої особи, а 25% - є позивачем/відповідачем у справі.


На запитання «Який ступінь обізнаності з роботою судів та  суддів в цілому» 58% респондентів вказали, що цілком обізнані, 37, 5% зазначили, що загалом обізнані, та 4,1% - майже обізнані про роботу суду.


На запитання «Оцініть,будь ласка, за 5 -бальною шкалою, якість роботи цього суду» оцінку відмінно   поставили 33% опитаних, на 4 бали оцінили роботу ВОАС – 50% респондентів, 3 бали за якість роботи дали 8% респондентів та 4% опитаних вважають що робота суду оцінюється на 2 бали.


Щодо питання довіри до ВОАС ( за 5-бальною шкалою) 33% опитаних визначили свій рівень довіри  до суду на 5 балів.  Поряд з цим, 33% опитаних оцінили рівень довіри до суду на 4 бали, на 3 оцінили   – 25% опитаних, 8% опитаних вказали, що взагалі суду не довіряють.


Другий блок запитань.


Доступність суду.


На запитання: «Чи легко вам було знайти будівлю суду»  - 79% респондентів зазначили так; скоріше так – вказали 21% респондентів.


- «Чи зручно Вам діставатись до будівлі суду громадським транспортом» 33% відповіли цілком так, 4% - скоріше так, ніж ні; 17% вважають більш-менш зручно, 25% - визначили, що скоріше незручно діставатись громадським транспортом, ніж зручно.


Також, 16% - вказали незручність у паркуванні автомобіля та недостатності місць для паркування.


- «Чи зазнавали Ви перешкод у доступі до суду через обмеження охорони» 33% респондентів зазначили ні, 8 %  вважають скоріше так, 13% вказали скоріше ні, та 41% вважають, що  так.


- «Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими властивостями можуть безперешкодно потрапляти до суду…» 38% респондентів вказали так, 16% скоріше так, 33% - оцінили рівень доступу мало мобільних груп населення  на 3;


- «Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалося додзвонитися та отримати потрібну інформацію?» 58% респондентів вважають, що отримали потрібну інформацію  та оцінили дане питання  на 5 балів, 29% опитаних оцінили дане питання на 4, тобто скоріше так та 12% більш-менш задоволені отриманими відповідями.


- «Чи графік роботи суду давав можливість вчасно і безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді…»  варіант 5(цілком так) визначили 66% респондентів, 31% оцінили на 4, тобто скоріше так.


Зручність та комфортність перебування в суді.


78% - (5балів), респондентів вважають, що ВОАС є комфортним для відвідувачів.


20% - (4)- недостатньо комфортно.


Повнота та ясність інформації.


«Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди…»  72% (5балів) зазначили так, 18% (4).


«Чи повною мірою задовольняє ВОАС наявна в суді інформація щодо:


- Розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень (по 5 бальній шкалі) 67% респондентів оцінили на 5, 25%- на 4, 13% на 3.


- Правил допуску в суд та перебування в ньому – 78% опитаних оцінили на 5, 18% на 4, 7% на 3.


- Справ, що призначені до розгляду – 85% на 5, 16% на 4, 7% на 3.


- Зразків документів – 65% на 5, 25% на 4, 7% на 3.


- Порядку сплати судового збору – 55% на 5, 27% на 4, 7% на 3.


«Чи користувались офіційним веб-сайтом суду» 85% респондентів користувались, 15% - ні.


«Чи користувалися офіційною сторінкою суду в соціальній мережі Facebook» 56% респондентів зазначили так, 44% - ні.


«Чи знайшли потрібну інформацію на офіційних джерелах суду» 52%  респондентів своє так оцінили на 5 балів, 38% на -  4, а 5% -  на 3.


«Чи достатньо інформації на офіційному веб-сайті суду» 54% опитаних зазначили так та поставили 5 балів, 28% оцінили достатність інформації на 4 бали, 14% на 3.


Сприйняття роботи працівників апарату суду. (за 5 бальною шкалою)


«Чи старанно працювали працівники суду…….» 48% респондентів оцінили на 5 балів, 36% на 4, 11% на 3.


«Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами:


- Доброзичливість, повагу, бажання допомогти 59% респондентів оцінили на 5, 31% на 4.


- Однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу 58% респондентів оцінили на 5, 36% на 4, 3% на 3.


- Професіоналізм, знання своєї справи 60% на 5, 36% на 4, 3% на 3.


«Працівники суду в конфліктній ситуації ведуть себе стримано і не відповідають на критику зі сторони відвідувачі, колег» 44 % згодні (1) , 22% респондентів згодні з даним твердженням в повній мірі(2), 21%  зазначили, що важко визначитись (3), 20% не згодні (4)


«Працівники суду дотримуються дрес-коду, носять беджі та називають себе на вимогу відвідувача»


Згодні з даним визначенням 47% респондентів(1), згодні в повній мірі 22%, важко визначитись зазначили 16%, і 9% не згодні з даним твердженням.


«Працівники суду забезпечують безпечність та конфіденційність інформації, отриманої при виконанні своїх посадових обов’язків» 50% респондентів згодні з даним визначенням, 13% згодні в повній мірі та 20% зазначили, що важко визначитись чи це так.


Дотримання строків судового розгляду.


«Чи вчасно розпочалось останнє судове засідання» (за 5 бальною шкалою) 45% вказали, що вчасно оцінивши на 5, 33% на 4, 22% на 3.


«Чи були враховані Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання» 45% респондентів оцінили на 5 балів, 33% на 4, 22% на 3.


«Чи вчасно Ви отримували повістку про розгляд справи» 48% оцінили на 5, 31% на 4, 21% на 3.


«Чи вважаєте Ви обґрунтованим затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи?» 48% респондентів вважають обґрунтованим на 5, 31% на 4, 21% на 3.


Сприйняття роботи судді:


- Неупередженість та незалежність – 48% оцінили на 5, 35% на 4, 17% на 3.


- Коректність, доброзичливість та ввічливість – 45% оцінили на 5, 20% на 4, 3% на 3 бали.


- Належна підготовка до справи та знання справи – 56% оцінили на 5балів, 21% на 4, 3% на 3.


- Надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію – 40% на 5 балів, 31% на 4, 12% на 3.


- Дотримання процедури розгляду – 51% на 5 балів, 29% на 4, 5% на 3.


«Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі» 42% зазначили так і 18% - ні, невчасно.


«Чи було рішення викладено легкою мовою, доступною для розуміння мовою» 48% на 5 балів, 37% на 4, 15% на 3.


«Чи було рішення добре обґрунтованим» 45% оцінили на 5 балів, 35% оцінили на 4 бали, 20% на 3.


В блоці вимір якості щодо покращення роботи суду 21% респондентів хотіли б покращити доступність до суду, 3% опитаних прагнуть підвищити рівень зручності та комфортності перебування у ВОАС, 23% респондентів вважають, що першочергово слід покращувати якість роботи судді, 7% зазначили пріоритетним є повнота та ясніть інформації,  2% вказали на необхідність дотримання процесуальних строків розгляду справ, 2% вказали, що варто покращувати якість роботи працівників апарату.


ВИСНОВКИ


Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що організація роботи у Вінницькому окружного адміністративному суді здійснюється в цілому на досить високому рівні.

 

Разом з тим, дане анкетування дозволило виявити і окремі незначні проблемні моменти в організації роботи суду, надало відповіді на ключові питання, які були поставлені в програмі соціального дослідження. 


Ми щиро вдячні вам за вашу активну участь в проведеному опитуванні. 


Не дивлячись на високу позитивну оцінку відвідувачів щодо якості функціонування суду, будьте впевнені в тому, що усі Ваші побажання будуть взяті до уваги й розглядатимуться як рекомендації для подальшого удосконалення роботи суду, оскільки необхідно завжди прагнути здобувати кращих результатів у роботі, а не залишатися на досягнутому рівні.