Новини

Працівники апарату ВОАС пройшли курс професійної підготовки у Національній школі суддів України


Нещодавно працівники Вінницького окружного адміністративного суду Віктор Мельник, Любов Щербатюк, Родіон Ємельянов та Віктор Дмитрук пройшли курс професійної підготовки у Національній школі суддів.


В ході навчання учасники обговорили актуальні питання, зокрема:

- «Адміністративна складова управління проходженням справ в судах. Оптимізація робочого часу в канцелярії суду»;

- «Організація роботи суду з питань виконання Закону України «Про звернення громадян». Специфіка розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян в суді. Розмежування звернень і запитів  відповідно до  Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».  Забезпечення доступу громадськості до рішень суду. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес, відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- «Етичні основи судової діяльності. Правила поведінки та дрес-коду працівників суду»;

- «Організація діловодства та ведення архівної справи в місцевих та апеляційних судах. Науково-технічне опрацювання справ»;

- «Застосування положень Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, ратифікованої Указом  Президії ВР N 3484-XI  від 26.01.87»;

- «Антидискримінаційне законодавство та практика його застосування. Вивчення аспектів застосування положень Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок»; 

- «Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма та процесуального документування»;

- «Антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні. Тлумачення норм антикорупційного законодавства»;

- «Антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні. Тлумачення норм антикорупційного законодавства»;

- «Організаційні заходи щодо впровадження та побудови комплексної системи захисту інформації в суді з урахуванням захисту персональних даних»;

- «Етичні та психологічні аспекти у спілкуванні працівників суду з відвідувачами»;

- «Судова влада та ЗМІ: забезпечення об’єктивного і неупередженого висвітлення діяльності судів. Проблеми підвищення авторитету судової влади в українському суспільстві».


Після закінчення підготовки учасникам вручили Сертифікати Національної школи суддів України.