Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя. До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо:·  забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;


·  зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;


·  участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;


·  обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;


·  призначення суддів Конституційного Суду України;


·  обрання суддів до складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом.


 

Перелік органів суддівського самоврядування:Відповідно до статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» cуддівське самоврядування в Україні здійснюється через:


·  збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду;


·  Раду суддів України;


·  з’їзд суддів України.

____________________________________________________________________________________________________________________________


Оголошення про заплановані збори суддів


13 лютого 2018 року відбудуться збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду.

20 березня 2018 року відбудуться збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду

19 квітня 2018 року відбудуться збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення Зборів суддів


2018 рік


Рішення №1-4 щодо обрання делегата  на XV черговий з'їзд суддів України.